.
Výsledky
Školní kolo Regionální kolo Ústřední kolo Souhrn
Ústřední kolo
# Jméno Škola
U1 Rembarrnga
(max. 28.0 bodů)
U2 Čínské číslice
(max. 20.0 bodů)
U3 Čičevština
(max. 23.0 bodů)
U4 Indonéština
(max. 25.0 bodů)
U5 Sumerština
(max. 24.0 bodů)
Celkem
UK
Česká lingvistická olympiáda
Projekt FF UK a MFF UK
za podpory KOL UPOL
info@lingol.cz

Na účast na
IOL 2022
přispěl ARTIN