.
O nás
Organizátoři ČLO


Vojtěch Diatka, Eliška Freibergerová, Hana Gabrielová, Haštal Hapka, Vojtěch Janda,
Michal Láznička, Michala Lvová, Tereza Maláčová, Jan Mašek, Michaela Svatošová,
Zuzana Gruberová, Jiří Kozlík, Jan Petr, David Burda, Sára Elichová,
Barbora Dohnalová, Ondřej Peterka, Prokop Hanžl, Ondřej Váňa, Ema Grofová


ČLO spolupořádají Filozofická a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. ČLO má také podporu Katedry obecné lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odbornost soutěže garantují členové Rady ČLO z řad akademických pracovníků lingvistických ústavů MFF a FF UK.

Členové Rady za MFF:
prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.; doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.; PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D. (všichni z ÚFAL MFF UK)

Členové Rady za FF:
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (ÚSJ FF UK); PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (ÚOL FF UK); doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (FÚ FF UK)
Česká lingvistická olympiáda
Projekt FF UK a MFF UK
za podpory KOL UPOL
info@lingol.cz

Na účast na
IOL 2022
přispěl ARTIN