.
Úvodní stránka

Vítejte na stránkách České lingvistické olympiády!

O ČLO

Česká lingvistická olympiáda (ČLO) je celostátní odborná soutěž pro studenty středních škol, kteří soutěží v jedné účastnické kategorii. ČLO je spoluorganizována Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Filozofické fakulty Univerzity Palackého. ČLO sestává ze školního, regionálního a ústředního kola. Čtyři nejúspěšnější soutěžící se kvalifikují na Mezinárodní lingvistickou olympiádu (International Linguistics Olympiad).

Soutěž je sice zaměřena na lingvistiku, k úspěšné účasti však není třeba znát ani konkrétní cizí jazyky, ani lingvistické termíny a teorie. ČLO se totiž zaměřuje na obecnou schopnost analýzy jazykových dat, která nepředpokládá věcné znalosti, ale především logické a kreativní myšlení. V soutěžních úlohách jsou využívány jevy z různých jazykových rovin (morfologie a syntax, fonetika a fonologie, sémantika či grafické systémy) v přirozených jazycích, u nichž se předpokládá, že je soutěžící neznají (mezi mnohými dalšími např. baskičtina, středoasijská ujgurština či oceánský jazyk manamština). Úlohy tak zajímavou a zábavnou formou kombinují tématiku jazyků a komunikace s matematikou a informační a výpočetní technikou. Z jedné strany se totiž soutěžící seznamují se základy lingvistické analýzy i s rozsahem mezijazykové variability a diverzity, zároveň přitom zapojují logické myšlení, algoritmické řešení problémů a analogii.

Aktuality

ČLO 2020/2021

Školní kolo úspěšně proběhlo přes online rozhraní, výsledky naleznete zde. Zveřejnili jsme též zadání a řešení úloh ze školního kola.

Online Olympiad in Linguistics

Na přelomu ledna a února se uskuteční třetí ročník Internetové lingvistické olympiády. Soutěž je dostupná v mnoha jazycích, letos včetně češtiny.

Internetová lingvistická olympiáda je určená všem studentům středních škol a gymnázií. Kromě úloh podobných těm z ostatních lingvistických soutěží vás můžou čekat audio či video nahrávky a interaktivní úlohy.

Soutěž se koná v období 29.1. – 1.2.2021, je tedy potřeba vyhradit si 4,5 hodiny kdykoliv v rozmezí těchto dnů. Registrovat se můžete zde.

Tyto a další důležité informace nalezenete na stránkách olymipády onling.org.


poslední úprava: 23.1.2021
Česká lingvistická olympiáda
Projekt FF UK a MFF UK
za podpory KOL ÚPOL
info@lingol.cz