.
Úvodní stránka

Vítejte na stránkách České lingvistické olympiády!

O ČLO

Česká lingvistická olympiáda (ČLO) je celostátní odborná soutěž pro studenty středních škol, kteří soutěží v jedné účastnické kategorii. ČLO je spoluorganizována Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Filozofické fakulty Univerzity Palackého. ČLO sestává ze školního, regionálního a ústředního kola. Čtyři nejúspěšnější soutěžící se kvalifikují na Mezinárodní lingvistickou olympiádu (International Linguistics Olympiad).

Soutěž je sice zaměřena na lingvistiku, k úspěšné účasti však není třeba znát ani konkrétní cizí jazyky, ani lingvistické termíny a teorie. ČLO se totiž zaměřuje na obecnou schopnost analýzy jazykových dat, která nepředpokládá věcné znalosti, ale především logické a kreativní myšlení. V soutěžních úlohách jsou využívány jevy z různých jazykových rovin (morfologie a syntax, fonetika a fonologie, sémantika či grafické systémy) v přirozených jazycích, u nichž se předpokládá, že je soutěžící neznají (mezi mnohými dalšími např. baskičtina, středoasijská ujgurština či oceánský jazyk manamština). Úlohy tak zajímavou a zábavnou formou kombinují tématiku jazyků a komunikace s matematikou a informační a výpočetní technikou. Z jedné strany se totiž soutěžící seznamují se základy lingvistické analýzy i s rozsahem mezijazykové variability a diverzity, zároveň přitom zapojují logické myšlení, algoritmické řešení problémů a analogii.


Aktuality

ČLO 2020/2021

ČLO se letos pokusíme uspořádat i přes odřeknutou podporu MŠMT. Přepokládáme, že školní kola by mohla proběhnout beze změn, konání vyšších kol je pak závislé na aktuální situaci. Rádi bychom je uspořádali prezenčně, v případě nutnosti bychom pravděpodobně uvažovali o on-line variantě.

Registrace škol do ročníku 2020/2021 je otevřena. Učitelům, kteří mají svoji školu zaregistrovanou na našem webu, jsme rozeslali krátký dotazník ohledně letošního ročníku ČLO, prosíme o jeho vyplnění do 30.9.2020. Komu email s dotazníkem nepřišel, nechť se nám ozve na info@lingol.cz.


poslední úprava: 21.9.2020
Česká lingvistická olympiáda
Projekt FF UK a MFF UK
za podpory KOL ÚPOL
info@lingol.cz