.
Obnova hesla

Zadejte IZO školy a e-mail, který je k ní zaregistrovaný. Nové heslo vám bude zasláno na něj.

Pomocí nového hesla se přihlásíte a budete si je moci změnit v sekci Údaje o škole. Při kopírování hesla z e-mailu dbejta na to, abyste spolu s heslem nekopírovali prázdné znaky (mezery).Česká lingvistická olympiáda
Projekt FF UK a MFF UK
za podpory KOL UPOL
info@lingol.cz

Na účast na
IOL 2022
přispěl ARTIN